రోహిత్‌పై మరణానంతర కులకుట్ర పూర్తి?

భరత మాత ముద్దుబిడ్డ- ఇది దేశమంతా రగిలిపోతున్నప్పుడు రోహిత్‌ వేముల గురించి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన అభివర్ణన. పూర్వాశ్రమంలో ప్రచారక్‌ గనక ఎప్పుడు ఏమనాలో ఆయనకు

Read more

దేవుళ్లూ.. కుర్రాళ్లూ..

. ౖ’అచ్చం మన తెలుగుబిడ్డ/ అభాకాం అధ్యక్షుడు/ సంజీవుని ఉపన్యాస /ఝంఝానిల ధాటి ముందు/ గతకాలపు అద్యక్షుల/ ఘనతలు తలవంచినాయి’ అని ఒకప్పుడు వికటకవి గజ్జెల మల్లారెడి

Read more