పసికందుతో ట్రాఫిక్‌ డ్యూటీ!

ఏ డిపార్టుమెంటులో పనిచేసినా మహిళల సమస్యలు వారికి వుంటాయి. ఉదాహరణకు ఈ ఫోటోలో బిడ్డతో కనిపిస్తున్న మహిళ డ్యూటీ చేస్తుంది. అది కూడా ట్రాఫిక్‌ డ్యూటీ. ఆమె

Read more