నోబెల్‌ అయినా ‘నో కేర్‌’.. పీపుల్స్‌ కంపోజర్‌

బాబ్‌డిలాన్‌కు ఈ ఏడాది సాహిత్య నోబెల్‌ ప్రకటించడం ప్రజాకళలకు ప్రపంచాభిషేకం లాటిది. నోబెల్‌ పురస్కారం వెనక రాజకీయాలు సామ్రాజ్యవాద రాజకీయాలు వుండే మాట నిజమే. కాని సాహిత్య

Read more