కంప్యూటర్‌ కళా స్రష్ట – స్టీవ్‌ జాబ్స్‌.

ఉక్రెయిన్‌ విద్యార్థులు కంప్యూటర్‌ కీబోర్డుల బటన్స్‌తో స్టీవ్‌ జాబ్స్‌ చిత్తరువు తయారు చేశారని వార్త చదివాను. అయిదేళ్ల కిందట ఒక టీవీ ఛానల్‌ కోసం నేను రాసిన

Read more