సభలూ …సందర్భాలూ..

దేశమంతా నోట్లదాడిపైనే చర్చ అట్టుడికిపోతున్నది. నలభై ఏళ్ల పాత్రికేయ జీవితంలో- ప్రత్యేకించి పదేళ్ల టీవీ మీడియా చర్చలలో వరుసగా నెలకు పైబడి ఒకే అంశం నలగడం చూళ్లేదు.

Read more