కాస్ట్రో నాయకత్వం- క్యూబా విప్లవం

అమెరికా ఖండంలో తొలిసారిగా ఆ దేశానికి అతి సమీపంలో విప్లవ సాధనకు నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఫిడెల్‌ కాస్ట్రో. అంతేగాక మిగిలిన చాలా సోషలిస్టు దేశాలలో ఎదురుదెబ్బలు

Read more

మరో ప్రపంచం పిలిచింది!

నవంబర్‌ 8. ప్రపంచంలో ఏకైక అగ్రరాజ్యం అద్యక్ష ఎన్నిక కోసం అత్యంత వికృతంగా సాగిన పోటీ అటో ఇటో తేలిపోతుంది. దానికి ముందు రోజే ప్రపంచ చరిత్రనే

Read more