కాంట్రాక్టు విధానానికే నోబెల్‌లో సంకేతం

ఈ ఏడాది ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్‌ పురస్కారానికి ఎంపికైన అలివర్‌ హర్ట్‌, బెంట్‌ హాల్మ్‌స్టామ్‌లు వివిధ రంగాల్లో సంస్థల్లో కాంట్రాక్టు విధానాలకు సంబంధించి పరిశోధన చేశారు. వ్యాపార

Read more