దాంపత్యంలో అవగాహన.. అసహనం

పెళ్లయిన కొత్తలో భర్త మాట్లాడతాడు భార్య వింటుంది, తర్వాత భార్య మాట్లాడుతుంది భర్త వింటాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరూ మాట్లాడతారు వీధిలో వాళ్లు వింటారు అన్న చలోక్తి

Read more