డిప్రెషన్‌ దాచని తారలు

మనసులేని బతుకొక నరకం, మరువలేని మనసొక నరకం.. అంటూ రెండు కోణాలనూ ఒక పాటలో చెప్పాడు మనసుకవి ఆత్రేయ. శరీరానికి తలనొప్పి కడుపునొప్పి వచ్చినట్టే మనసుకూ బాధలు

Read more