అత్యాచారం..అన్ని వ్యవస్థల అన్యాయం

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలిలో కామాంధుడూ మోసగాడైన ఒక పెద్దమనిషికి బలైన 14 ఏళ్ల బాలిక పట్ల మొత్తం సమాజం ఎంత మానవతా రహితంగా ప్రవర్తించిందో తల్చుకుంటే తలతిరిగిపోతుంది. మొదటిది-ఆ

Read more