అవిశ్రాంత అక్షర వజ్రాయుధ యోధుడు

వజ్రాయుధ కవి ఆవంత్స సోమసుందర్‌ అస్తమయంతో తెలుగు సాహిత్యం మాత్రమే గాక భారత దేశ ప్రగతిశీల సాంసృతిక రంగం కాకలు తీరిన ఒక సాహిత్య శిఖరాన్ని కోల్పోయింది.

Read more