కంప్యూటర్‌ కళా స్రష్ట – స్టీవ్‌ జాబ్స్‌.

ఉక్రెయిన్‌ విద్యార్థులు కంప్యూటర్‌ కీబోర్డుల బటన్స్‌తో స్టీవ్‌ జాబ్స్‌ చిత్తరువు తయారు చేశారని వార్త చదివాను. అయిదేళ్ల కిందట ఒక టీవీ ఛానల్‌ కోసం నేను రాసిన

Read more

టిమ్‌ కుక్‌ రాకలో రహస్యం

అంతర్జాతీయ వ్యాపార సంస్థలు ఎంతగొప్పవైనా సరే తమ ప్రయోజనాలకు ప్రథమ ప్రాధాన్యతనిస్తాయి. ఆ క్రమంలో మనకూ ఉపాధి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిచయం, ఆర్థిక సామర్థ్యం పెరుగుతాయి గనక

Read more