తప్పని సరి పనులు,తక్షణ పనులు

తప్పని సరిగా చేయవలసిన పనులు, తక్షణమే చేయవలసిన పనులు అని పనులు రెండు రకాలు తప్పక చేయవలసిన పనులను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చేసుకుంటూ పోకపోతే అవి గొంతుమీదకు

Read more

కొత్తచూపుతో పదండి ముందుకు….

కళ్లముందు సత్యం, కరిగిపోయే స్వప్నం కాలం. ఆనకట్ట వేసుకుంటే నిల్వవుండిపోయే నదీ జలం వంటిది కాదు, వున్నప్పుడే వినియోగించుకోకపోతే తర్వాత దక్కని విద్యుచ్చక్తి వంటిది కాలం. ఎంతగా

Read more

డిప్రెషన్‌ దాచని తారలు

మనసులేని బతుకొక నరకం, మరువలేని మనసొక నరకం.. అంటూ రెండు కోణాలనూ ఒక పాటలో చెప్పాడు మనసుకవి ఆత్రేయ. శరీరానికి తలనొప్పి కడుపునొప్పి వచ్చినట్టే మనసుకూ బాధలు

Read more

దాంపత్యంలో అవగాహన.. అసహనం

పెళ్లయిన కొత్తలో భర్త మాట్లాడతాడు భార్య వింటుంది, తర్వాత భార్య మాట్లాడుతుంది భర్త వింటాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరూ మాట్లాడతారు వీధిలో వాళ్లు వింటారు అన్న చలోక్తి

Read more

నిజాయితీపరులా?జిత్తుల మారులా?- 2

ఈక్యూ సంగతి ఎలా ఉన్నా అసలు ఎవరైనా నిజాయితీపరులో కాదో చూసుకోవడానికి మరో ఆరు అంశాలు చెప్పుకోవచ్చు. 7. విశ్వసనీయత నిజాయితీపరులు నమ్మదగిన మనుషులై ఉంటారు కనుక

Read more

ఇ.క్యు. లెక్కలు సరే, నిజాయితీ పరులా? జిత్తులమారులా?

మనుషుల జయాపజయాలకు బుద్ధికుశలత కంటే ఉద్వేగ సూచిక(ఇక్యు) కీలకమని వింటుంటాం. చేసే పని ఏదైనా సరే ఇక్యు సరిగ్గా వున్నవారే విజయాలు సాధిస్తారని కోటిఅనుభవాలను అధ్యయనం చేసిన

Read more

కాలం మీదే కావాలంటే… 5 కొలబద్దలు

మనకున్న సమయం ఎంత;? దాన్ని ఎలా వినియోగించుకుంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతుంది? గత కాల వీక్షణను పూర్తి చేసిన తర్వాత దాన్నుంచి నేర్చుకోవలసిన అంశాలు తీసుకోవలసిన పాఠాలూ

Read more