కూతురు హత్యకు గురైతే ఏమనిపిస్తుంది?

మీడియాపై మరీ ముఖ్యంగా యాంకర్లు రిపోర్టర్ల మాటలు ప్రశ్నలపై చాలా విమర్శలు వింటుంటాం. ఎక్కువ సందర్బాల్లో వారికి పని వత్తిడి అనీ,సమయం వుండదనీ సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. కాని ఈ విమర్శల్లో చాలా సహేతుకమైంది, బాధాకరమైందీ చనిపోయినవారి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్టాడించే పద్ధతి. మరణాలు హత్యలు జరిగినప్పుడు కూడా మామూలు భాషనూ పదాలను వాడటం దారుణమైన వాస్తవం. ఏమనిపిస్తుంది అని అడుగుతుంటారు. ఇప్పుడుఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే హైదరాబాదులో హత్యకు గురైన విద్యార్థిని తల్లిని ఒక విలేకరి అడుగుతున్నారు- ఇప్పుడు హత్యజరిగిందని తెలిసిపోయింది కదా, ఏమనిపిస్తుంది? అని. నిజంగా ఘోరమైన ప్రశ్న ఇది. మీకు చాలా బాధగా వుంటుంది,, తట్టుకోలేని విషయం,, మాట్లాడ్డం కూడాకష్టమే ఇలాటి పదాలు వాడాలి గాని సందర్బంతో నిమిత్తం లేకుండా ఏమనిపిస్తుంది.. ఎలా ఫీలవుతున్నారు అని ప్రశ్నించడం మార్చుకోవాలి. మానుకోవాలి.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *