One thought on “ఉపరాష్ట్రపతిగా వెంకయ్య- 10 టీవీ చర్చ

  • July 17, 2017 at 2:01 pm
    Permalink

    వెంకయ్య నాయుడు గారి తిరిగే కాలు వాగే నోరుకి కళ్ళెమా?
    ఆయన ప్రతిభకు సముచితస్థానమా?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *