ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌కు కేంద్రం విదిలింపులెపై చర్చ

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక హౌదా తిరస్కరించడమే గాక ఇస్తామన్న నిధులు కూడా అరకొరగా విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపైనా దీనికి సంబంధించి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ స్పందనపైనా సాక్షిలో చర్చ జరిగింది. ఆ విడియో

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *